Księga przychodów i rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów stanowi dowód, pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych. Zasady prowadzenia księgi reguluje rozporządzenie Ministra Finansów. Świadczymy poniże usługi z tego zakresu:

 

 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR) zgodnie z rozporządzeniem
 • Dokonywanie zapisów w PKPiR lub ewidencji ryczałtu
 • Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracje podatkowe
 • Sporządzanie dowodów wpłat lub przelewów na poszczególne podatki
 • Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych
 • Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury

Księgi rachunkowe

Oferujemy pełną obsługę wszystkich procesów księgowych oraz pomoc w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. Nasze usługi obejmują:

 

 • Opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • Opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego
 • Rozliczenia podróży służbowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

Ryczałt

Świadczymy poniższe usługi dla podmiotów rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

 

 • Prowadzenie ewidencji przychodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta
 • Ewidencję podatku od towarów i usług
 • Obsługę pracowników i właścicieli firmy
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUSem
 • Ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

Deklaracje podatkowe

Świadczymy usługi w zakresie rozliczania rocznych zeznań podatkowych:

 

 • Rozliczanie deklaracji podatkowych dla osób pracujących w Norwegii, Danii, Szwecji, i w innych krajach
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych miesięcznych i rocznych (PIT 11, PIT 36, PIT 37, PIT 38, VAT 7, CIT i inne)
 • Rozliczenia z PFRON
 • Weryfikacja poprawności dokumentów. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości skontaktujemy się z Tobą.

Rejestry VAT

Rozliczamy podatki od towarów i usług (VAT):

 

 • Prowadzenie ewidencji rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT)
 • Ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT
 • Sporządzanie deklaracji VAT
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych
 • Doradztwo w kwestiach podatkowych

Kadry i płace

Oferujemy pełną obsługę kadrowo - płacową pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umów cywilno-prawnych

 

 • Sporządzanie listy płac
 • Prowadzenie imiennie kart przychodów pracownika
 • Prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych)
 • Prowadzenie kartotek pracowniczych
 • Tworzenie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek (PIT-11, PIT-8B)

Rozpoczęcie działalności

Przeprowadzimy wszelkie działania związane z przygotowaniem wymaganej dokumentacji oraz przekazanie jej odpowiednim instytucjom

 

 • Doradztwo podczas wyboru formy działalności
 • Udzielenie informacji na temat formalności
 • Udzielenie informacji dotyczących form opodatkowania, prowadzenia księgowości, formularzy podatkowych
 • Przygotowywanie umów spółek jak i pozostałych wymaganych dokumentów rejestracyjnych

Porady

Świadczymy usługi związane z doradztwem w zakresie:

 

 • Analizy prowadzonej działalności oraz opracowania odpowiedniej polityki podatkowej
 • Pomocy w wyborze optymalnej formy zatrudniania pracowników
 • Doradztwa dotyczącego usprawniania procesów sprzedażowych